Политика за сигурност

Лични данни

Не събираме лични данни.

Когато направите поръчка, ще са ни необходими вашето име и телефон за да можем да ги предадем на куриера за получите продукта си.

Ако вземе продукта си лично, дори и това не ни трябва 🙂

Бисквитки, тортички и шпиониране

Не ви следим от къде идвате и къде отивате 🙂